Què fem?

Treballem en projectes d’impacte. Utilitzem diversitat de formats, plataformes i narratives per tal d'assolir objectius de caràcter transformador en els àmbits social, educatiu i cultural.

Producció Audiovisual

Producció i creació de documentals per televisió i cinema

Turisme de Memòria

Creació de producte turístic associat al turisme de la memòria. Apostem per un turisme sostenible i integrador que enforteixi la identitat col·lectiva de la comunitat receptora

Documentació i Recerca

Som especialistes en documentar històries. Apliquem una metodologia rigorosa, aquesta es la fonamentació dels nostres projectes